Asigurarea creditelor de export


Forma cea mai cunoscuta este polita generala pe cifra de afaceri cu deosebirea ca se refera la importatorii care cumpara pe credit. Principala diferenta fata de asigurarea creditelor interne consta in faptul ca in cazul exporturilor pe credit, importatorul asiguratului isi desfasoara activitatea intr-o alta tara, motiv pentru care evaluarea riscului trebuie sa aiba in vedere multi factori exteriori cumparatorului, respectiv factori legati de tara sa. Acest lucru se refera la riscul de tara, care se evalueaza printr-o analiza a factorilor economici si a celor politici, la care se adauga reglementarile legale, factorii de risc, uzantele tarii cumparatorului. 
 
Aceasta analiza este foarte importanta pentru ca, desi scopul asigurarii de credit este identic pentru comerciantii din orice tara, definirea insolvabilitatii, a politelor de asigurare si a procedurilor necesare platilor sumelor asigurate pot fi diferite.

Produse de asigurare de raspundere civila


Cea mai cunoscuta asigurare de raspundere civila din tara noastra, singura asigurare obligatorie din piata de asigurari romaneasca este asigurarea de raspundere civila a conducatorilor de autovehicule. Clauzele contractului de asigurare, inclusiv valoarea maxima a despagubirilor precum si nivelul primelor de asigurare, pe categorii de autovehicule in functie de capacitatea cilindrica a lor, sunt stabilite prin Ordin si norme emise de Comisia De Supraveghere A Asigurarilor din Romania. 
 
O alta categorie de asigurari de raspundere foarte importanta sunt asigurarile de raspundere civila profesionala. Acestea au rolul de a proteja asiguratul, persoana fizica sau juridica, impotriva prejudiciilor (corporale, materiale, financiare, etc) pe care acesta le poate provoca unor terte persoane. In Romania, legislatia in domeniu asigurarilor, ca si in multe alte domenii de activitate se situeaza mult sub standardele europene, singurele profesii a caror practicare este conditionata de incheierea unei asigurari de raspundere civila profesionala sunt cele de experti contabili, contabili autorizati, evaluatori, experti tehnici, medici. 
 
In general, despagubirile se acorda pentru: 
– daune materiale produse din culpa asiguratului, persoana fizica sau juridica, precum si din culpa altor persoane pentru care asiguratul raspunde potrivit legii.
– cheltuieli de judecata la plata carora este obligat asiguratul prin hotarare judecatoreasca. 
– despagubiri la care este obligat asiguratul ca urmare a pierderii, distrugerii sau deteriorarii unor documente, etc. 
 
Alaturi de asigurarile de raspundere civila profesionala, piata romaneasca mai ofera cateva tipuri de produse de asigurare de raspundere civila, respectiv: 
– asigurarea de raspundere a transportatorului in calitate de caraus pentru marfurile transportate. 
– asigurarea de raspundere civila a producatorului. 
– asigurarea de raspundere pentru riscuri comerciale si industriale. 
– asigurarea de raspundere a angajatorului. 
– asigurarea de raspundere a proprietarului sau a chiriasului. 
– asigurarea de raspundere a proprietarilor de magazine.
– asigurarea de raspundere a autoritatilor publice.
– asigurarea de raspundere a persoanelor fizice private. 
– asigurarea de raspundere pentru folosirea de ambarcatiuni. 
– asigurarea de raspundere civila auto cu valabilitate in afara teritoriului Romaniei. 
– asigurarea de raspundere a directorilor si a functionarilor. 
 
Ca o caracteristica a acestor tipuri de asigurari, in ceea ce priveste suma asigurata exista doua categorii de limitari: o limita de suma pe perioada asigurata si o limita de suma pe fiecare eveniment produs in perioada de valabilitate a contractului de asigurare. Despagubirile acordate pe fiecare dosar de dauna nu vor putea depasi suma maxima asigurata pe eveniment.

Asigurarea de raspundere civila


Asigurarile de raspundere civila au ca obiect acoperirea prejudiciului produs de asigurat unor terte persoane, in conditiile in care asiguratul este raspunzator din punct de vedere legal. 
 
Raspunderea civila legala reprezinta temeiul in baza careia o persoana poate actiona in judecata o alta persoana sau organizatie, care se presupune a fi vinovata de producerea unor pagube, prin nerespectarea legislatiei in vigoare. Raspunderea civila legala presupune indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: 
– savarsirea de catre asigurat a unei fapte ilicite. 
– dovada existentei unui prejudiciu. 
– existenta unui raport de cauzalitate intre fapta ilicita a asiguratului si prejudiciul adus tertei persoane. 
– constatarea culpei asiguratului care a savarsit fapta ilicita. 
 
Conceptul de raspundere civila legala, este foarte important pentru ca societatile de asigurari care incheie asigurari de raspundere civila sunt obligate sa despagubeasca in numele asiguratului numai daca acesta este raspunzator legal sa plateasca daune unei terte parti. 
 
Riscuri asigurate – prin incheierea contractului de asigurare se acorda despagubiri pentru sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de desdaunare pentru prejudicii de care raspunde in fata legii si pentru cheltuielile de judecata la care este obligat in procesul civil. In cazul in care prejudiciul este provocat cu intentie sau din neglijenta grava, societatea de asigurari nu va acorda despagubiri. De asemenea, exista numeroase alte riscuri care nu sunt acoperite prin politele de asigurare de raspundere civila. 
 
Suma asigurata – suma asigurata se stabileste la valoarea solicitata de asigurat si agreata de societatea de asigurare, separat pentru daune materiale si separat pentru vatamari corporale sau deces. Se mai acorda despagubiri si pentru sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de cheltuieli de judecata in procesul civil. 
 
O caracteristica a asigurarilor de raspundere civila consta in stabilirea unei sume asigurate pe perioada si a unei sume asigurate pe eveniment. 
 
Evenimentul desemneaza orice actiune sau fapta a asiguratului care antreneaza raspunderea civila a acestuia si care este acoperita prin polita de asigurare. Indiferent de valoarea prejudiciului generat de asigurat, societatea de asigurari nu va plati despagubiri mai mari decat valoarea sumei asigurate pe eveniment. De asemenea, indiferent de numarul evenimentelor produse in perioada asigurata, asigurătorul nu va acorda despagubiri mai mari decat suma asigurata pe perioada.

Asigurarea banilor si a valorilor


Societatea de asigurare ofera protectie banilor si altor valori atat in perioada cat acestia sunt depozitati in seifuri, cat si in timpul transportului (chiar daca este un transport combinat, respectiv mai multe mijloace sau modalitati de transport, inclusiv in timpul transbordarii). Asigurarea este valabila pe un anumit teritoriu geografic specificat in contract. 
 
Se asigura prin aceasta forma de asigurare banii in numerar sau alte valori reprezentand: valuta, pietre pretioase, obiecte sau lingouri din metale pretioase, hartii de valoare, timbre, titluri de valoare, etc. 
 
Riscurile acoperite – cuprind de regula, orice evenimente ce cauzeaza o pierdere pe perioada de asigurare, cu conditia ca seifurile sau cutiile de siguranta in care se pastreaza valorile sa fie incuiate, iar cheile sa fie pastrate de o anumita persoana desemnata de asigurat. Pentru a plati despagubirea asiguratorul impune anumite conditii care trebuie respectate de catre asigurat, incarcare/descarcare valorilor din mijlocul de transport sa se efectueze sub paza, trebuie sa se efectueze numai cu mijloace de transport destinate si omologate pentru acest scop sau cu respectarea normelor de siguranta adecvate. 
 
Excluderi: frauda, lipsa de onestitate a asiguratilor, reprezentantilor asiguratului sau a companiilor angajate in transportul si securitatea valorilor, razboi, invazie, ocupatie militara, greve, miscari civile, acte de terorism sau sabotaj, confiscare, nationalizare, lipsuri datorate omisiunilor sau erorilor, pierderea banilor in localul asiguratului sau in alte incaperi care nu sunt destinate si amenajate pentru efectuarea de plati, radiatii ionizate sau contaminare prin radioactivitate, pierderea valorilor din vehicule nepazite sau fara respectarea normelor de securitate, pierderi acoperite prin polite de fidelitate. Unele dintre aceste riscuri pot fi asigurate separat contra unei prime de asigurare suplimentare. 
 
Asigurarea se incheie la valorile declarate de asigurat si agreate de asigurator si care reprezinta limitele raspunderii acestuia din urma. 
 
Deoarece o asemenea asigurare implica o mare raspundere a asiguratorului, in cererea de asigurare se solicita informatii diverse pentru a putea evalua corect riscul si implicit a stabili corect prima de asigurare. Printre acestea sunt informatii cu caracter general, altele cu caracter special. 
 
Din prima categorie fac parte: obiectul principal de activitate al asiguratului, perioada pentru care se solicita asigurarea, continutul transportului, numarul de transporturi in perioada asigurata, valoarea maxima pe transport si pe perioada de asigurare, punctele de incarcare si descarcare, persoanele (fizice si juridice) care efectueaza transportul, insotitorii, descrierea procedurii de incarcare, descarcare si transport, echipamentele folosite ca masuri de securitate, protectia suplimentara a politiei, armatei, pazei private si orice alte date care ar prezenta interes si care ar ajuta la o evaluare cat mai corecta a riscului. 
 
In mod particular sunt cerute si date ca: ruta (fixa sau aleatoare), orele la care se efectueaza transportul. 
 
In cazul asigurarii valorilor pe timpul depozitarii se cer informatii legate de locul depozitarii, cladirea in care se afla valorile (numarul etajelor, tipul constructiei, numarul incaperilor, ferestrele, tipul incuietorilor), date privind seifurile si tezaurul (tip, constructie, etc.), descrierea usilor, sisteme de blocare si de alarma, pozitionarea detectoarelor, localizarea unitatii de control. Deseori alaturi de descrierile de acest gen, sunt cerute si schite care insotesc declaratiile asiguratului. 
 
Asiguratul poarta intreaga raspundere pentru declaratiile facute si pentru eventualele omisiuni sau erori in furnizarea acestor informatii, acest lucru este foarte important, mai ales in cazul in care se produce un eveniment generator de pierderi. In cazul in care se constata una dintre neregulile de mai sus, asiguratorul este absorbit de orice raspundere.

Asigurarea lucrarilor de constructii-montaj


In cadrul raporturilor contractuale dintre firmele de antrepriza si diversi investitori, unitatile de constructie-montaj pot executa in tara si strainatate lucrari variate (de constructii propriu-zise, energetice, petrochimice, sisteme de irigatii, locuinte, etc.), ocazie cu care se pun in opera valori matriciale importante care se afla sub incidenta unor riscuri variate. Odata cu asigurare de constructie-montaj se mai incheie si asigurarea de raspundere a constructorului fata de terti. 
 
Mecanismul asigurarii se incadreaza in coordonatele unei asigurari facultative de bunuri si de raspundere civila. 
 
Obiectul asigurarii il constituie bunuri si cheltuieli aferente lucrarilor de constructie-montaj intre care: 
– bunuri materiale incorporate definitiv sau temporar in obiectivul de constructie-montaj aflat in curs de executie. 
– materiale de constructii aflate in stoc, pe santier destinate de a fi incorporate in opera. 
– utilaje, instalatii si echipamente de constructii. 
– masini de constructii. 
– cheltuieli impuse de curatarea terenului si de inlaturarea molozului si resturilor, dupa si ca urmare a producerii unor pagube cuprinse in asigurare. 
 
Se asimileaza si se cuprind in obiectul asigurarii: cheltuieli aferente transportului bunurilor cuprinse in aceasta asigurare (masini, utilaje, echipamente, materiale) de la furnizori la santierul de constructie-montaj, in masura in care nu au fost incluse in asigurarea de transport, diferente de tarif pentru transporturi speciale (aerian sau expres) ale unor materiale sau alte bunuri, diverse taxe legale (vamale, de timbru, etc.), cheltuieli pentru manopera in conditii speciale (munca suplimentara, sporuri de noapte, sarbatori legale, sporuri salariale survenite fata de tarifele de manopera din deviz, alte cheltuieli). 
 
Suma asigurata reprezinta valoarea totala a contractului aferent lucrarilor de constructie-montaj, la care se adauga valoarea masinilor, utilajelor, instalatiilor, materialelor sau altor bunuri si cheltuieli necesare executarii lucrarilor. 
 
Primele de asigurare sunt stabilite pe baza cotelor tarifare exprimate procentual la 1000 de lei suma asigurata, iar plata acestora are loc, de regula, esalonat in cadrul perioadei de asigurare. 
 
Durata asigurarii se stabileste astfel incat sa se suprapuna duratei de executare a lucrarilor de constructie-montaj inclusiv perioada de receptie si de garantie a lucrarilor. In caz de prelungire a perioadei de executie a lucrarilor, asiguratorul percepe prime de asigurare suplimentare, iar in caz de scurtare a perioadei de executie, o parte din primele de asigurare incasate se restituie asiguratului. 
 
Raspunderea asiguratorului si obligatiile asiguratului sunt incadrate in regimul comun al asigurarilor de bunuri. 
 
Despagubirea este stabilita in corelatie cu marimea pagubei si sumei asigurate. Se acopera pagubele produse bunurilor asigurate mentionate anterior, ca obiect al asigurarii in perioada de valabilitate a contractului, pagube cauzate de riscuri asigurate. 
 
In principiu in aceasta asigurare se despagubesc si cheltuieli facute de asigurat pentru salvarea si conservarea bunurilor, micsorarea pagubelor, prevenirea extinderii sinistrului, evaluarea pagubelor produse, cheltuieli cu demontarea si montarea unor bunuri ca urmare a pagubelor cuprinse in asigurare, alte cheltuieli. 
 
Societatea de asigurare nu acorda despagubiri pentru: 
– pagube avand o valoare sub nivelul fransizei prevazute in contract. 
– pagube indirecte. 
– penalizari si pagube rezultate din nerealizarea obiectivelor contractului de lucrari de constructie-montaj. 
– pierderi datorate unor vicii sau greseli de proiectare.
– acoperirea costului refacerii unor lucrari executate necorespunzator. 
– pagube generate de riscuri neasigurabile (uzura, coroziune, oxidare, deteriorare). 
– avarii mecanice, electrice, etc. 
– pierderi sau avarii la autovehicule care fiind folosite in santier circula pe drumurile publice. 
– pierderea sau distrugerea documentelor, proiectelor si altor valori sau titluri. 
 
In raport cu conditiile generale de asigurare, societatea de asigurare nu acorda despagubiri nici pentru pagube indirecte si directe cauzate de: razboi, revolutie, razboi civil si de alte riscuri politice, efecte ale radiatiei si reactiilor nucleare, actiunea voita, neglijenta asiguratului sau reprezentantilor sai manifestate intentionat, incetarea partiala sau totala a lucrului.

Asigurarea de raspundere civila a constructorului


Se incheie de obicei impreuna (in acelasi contract) cu asigurarea de bunuri apartinand constructorului, formand un tot unitar, dar are ca obiect raspunderea civila a constructorului pentru pagube materiale si vatamari corporale produse tertilor. 
 
Suma asigurata se stabileste prin conventia partilor in corelatie cu natura lucrarilor de constructie-montaj la care se refera contractul de asigurare, numarul personalului angajat, numarul si caracteristicile masinilor si utilajelor folosite, legislatura si uzantele in materie din tara in care se executa lucrarea de constructie-montaj. 
 
Despagubirea in asigurare de raspundere civila a constructorului are loc in limitele prevazute in contract pentru prejudicii materiale sau vatamari corporale provocate tertilor dupa cum urmeaza: vatamarea corporala accidentala sau imbolnavirea, urmate dupa caz de incapacitate de munca sau decesul persoanelor respective, pierderea sau avarierea accidentala a bunurilor apartinand tertilor, in legatura cu constructia asigurata, pe santier sau in vecinatatea imediata a acestuia.

Asigurarea masinilor, instalatiilor, utilajelor pentru cazurile de avarii accidentale


Pe langa riscurile asigurate (clasice) de incendiu si alte calamitati naturale, instalatiile si utilajele care se gasesc in cladirile asigurate sunt supuse unor riscuri specifice care poarta denumirea de avarii accidentale. 
 
Avariile accidentale la masini si utilaje sunt generate de o serie de riscuri, intre care: 
– ruperi sau deformari in timpul functionarii, ciocniri, loviri sau izbiri cu alte corpuri, explozie, efecte chimice, calorice si electrice asupra instalatiilor, traznet, cutremur de pamant, furtuna, uragane, ploaie torentiala, inghet, alunecare de teren, caderea pe utilaje a unor corpuri, etc. 
– defecte de constructie, de material, de turnare sau montare, cu unele exceptii. Ca de pilda riscurile de producere a unor pagube la unelte si piese fixate numai temporar la masini, utilaje si instalatii (ca burghie, cutite, prize, site, curele de transmisie, cabluri, lanturi, garnituri, etc.) se iau in asigurare prin asimilare cu conditia ca acestea sa fi fost montate in ansamblu tehnic in momentul producerii avariei. 
 
Asigurarea se incheie pe baza declaratiei de asigurare, urmata de acceptarea si incheierea contractului de asigurare. 
 
Perioada de asigurare este de regula un an, iar raspunderea societatii de asigurare este bine precizata prin contract. 
 
Suma asigurata se stabileste la cererea asiguratului, dupa caz prin negociere, separat pentru fiecare masina, utilaj sau instalatie in parte tinand seama de valoarea declarata, valoarea din nou sau valoarea reala a fiecarui bun asigurat. 
 
Un alt element important in stabilirea sumei asigurate este marimea daunei maxime posibile. 
 
Primele de asigurare se stabilesc potrivit tarifului de prime de asigurare, in functie de categoria in care se incadreaza fiecare masina, utilaj in parte in raport cu frecventa riscurilor. 
 
Constatarea pagubelor are loc conform normelor generale de asigurare a bunurilor. Evaluarea pagubelor tine seama de caracterul acestora, totale sau partiale, precum si de existenta eventualelor cheltuieli suplimentare de salvare a bunurilor ori de limitare a pagubelor ca si de a eventualelor recuperari. 
 
Despagubirea se estimeaza in functie de marimea pagubei, fara a depasi suma asigurata.

Evaluarea pagubei si calculul despagubirilor


Despagubirea de asigurare – se face ca urmare a producerii evenimentului asigurat, daca bunurile sau cladirile fac obiectul unei asigurari. Cu aceasta ocazie se impun succesiv urmatoarele operatii: instiintarea, constatarea pagubei, evaluarea pagubei, calculul si plata despagubirilor. 
 
Instiintarea cu privire la producerea evenimentului asigurat se face in scris de catre asigurat la societatea de asigurare, cu care se afla in relatii de colaborare, in cadrul unui termen limita stabilit prin lege sau prin contractul de asigurare. 
 
Constatarea pagubei se face in general de catre specialistii societati de asigurare, care a fost instiintata in prealabil. La constatare participa asiguratul, persoana fizica sau un membru major al familiei acestuia, respectiv un reprezentant al conducerii persoanei juridice asigurate si/sau organe ale politiei si unitatilor de pompieri, etc. 
 
Rezultatele se inscriu in procesul verbal de constatare. 
 
Evaluarea pagubei – se tine seama de faptul ca urmare a producerii evenimentului asigurat se poate inregistra o paguba totala sau paguba partiala, in ambele cazuri cu recuperari sau fara. 
 
Paguba totala – ca urmare a producerii evenimentului asigurat (incendiu, calamitati naturale) cladirea a fost distrusa in intregime fara a putea fi identificate resturi care s-ar mai putea intrebuinta sau valorifica. 
– fara recuperari – in urma careia nu se pot recupera nici un fel de materiale sau elemente de constructii. 
– cu recuperari – in urma careia pot fi recuperate materiale si parti componente ale cladirilor (caramizi, usi, lemnarie). 
 
Paguba partiala – semnifica faptul ca, constructia a suferit distrugeri mici care nu au afectat structura de rezistenta, ci au afectat superficial unele parti ale cladirii, dar in urma unor reparatii cladirea poate fi folosita mai departe. 
 
Evaluarea pagubei tine seama de caracterul acesteia. Paguba reflecta valoarea reala a cladirii sau partii distruse a cladirii la data producerii evenimentului asigurat, din care s-au scazut eventualele recuperari. 
 
Calculul despagubirii – in asigurarea cladirilor si constructiilor despagubirea se bazeaza pe modul in care a fost incheiata asigurarea (adica pe unul din cele trei principii de despagubire: despagubire la primul risc, despagubire proportionala, despagubire cu fransiza). 
 
In calculul despagubirii se iau in considerare: valoarea pagubei, valoarea reala a cladirii sau constructiei din momentul producerii evenimentului asigurat si suma asigurata. 
 
Despagubirea nu poate depasi valoarea cladirii din momentul producerii evenimentului asigurat, cuantumul pagubei si nici suma asigurata. 
 
Dupa plata despagubirii, asiguratorul procedeaza la reducerea sumei asigurate pentru restul perioadei de asigurare, cu suma achitata asiguratului drept despagubire. 
 
Societatea de asigurare poate refuza plata despagubirii, in anumite cazuri, cum ar fi: paguba a fost produsa cu intentie de catre asigurat, beneficiar sau de catre persoane fizice majore care gospodaresc impreuna cu asiguratul, respectiv cu beneficiarul sau un membru din conducerea unitatii asigurate sau de catre prepusii acestora, sau din culpa persoanelor mentionate anterior. 
 
Nu se mai acorda despagubiri pentru: 
– pagube indirecte (generate de reducerea valorii bunurilor asigurate dupa reparatii, scaderea preturilor etc.). 
– pagube generate de intreruperea folosintei sau exploatarii cladirii, constructiei, etc. 
– pagube produse de operatiuni militare in timp de razboi. 
– cheltuieli care reflecta transformarea si imbunatatirea calitatii cladirilor si constructiilor fata de starea lor inainte de producerea evenimentului asigurat 
– pentru riscuri necuprinse in asigurare. 

Prima de asigurare si obligatiile partilor


Prima de asigurare – se calculeaza potrivit sistemului de cote tarifare de asigurare diferentiate pe categorii de bunuri, de cladiri si constructii, se calculeaza la fel si pentru celelalte bunuri aflate in acestea. 
 
Se mai diferentiaza cotele de prima si in functie de destinatia cladirilor sau constructiilor (locuinte, cladiri industriale, comerciale, agricole, depozite, cladiri cu scop cultural, etc.). In cadrul asigurarii aceluiasi bun se tine seama de riscurile asigurate si de modul de amplasare a cladirii sau bunului respectiv. 
 
Cele mai multe societati de asigurare practica un sistem de cote tarifare diferentiat pentru cladiri si pentru bunurile care se gasesc in acestea. 
 
Plata primelor de asigurare se face anticipat si integral, in numerar sau cu ordin de plata, direct la societatea de asigurare care incheie asigurarea. La asigurarile incheiate pe un an, la cererea asiguratului plata primelor de asigurare se poate face si esalonat, in rate subanuale, iar la asigurarile incheiate pe mai multi ani plata primelor de asigurare se poate face anual corespunzator cu actualizarea sumei asigurate proportional cu rata inflatiei. 
 
Obligatiile partilor – sunt stabilite in contractul de asigurare astfel incat sa stimuleze aportul acestora in derularea asigurarii. 
– obligatiile asiguratorului – protectia prin asigurare incepe de regula dupa 24 de ore de la expirarea zilei in care s-au achitat primele de asigurare si s-a semnat contractul de asigurare, ea inceteaza la ora 24 a ultimei zile din perioada de valabilitate a asigurarii. 
– obligatiile asiguratului – consta in intretinerea bunurilor asigurate (cladirilor, constructiilor sau alte bunuri) in conditii corespunzatoare destinatiei acestora pentru a preveni producerea unor pagube. La producerea evenimentului asigurat, asiguratul trebuie sa ia toate masurile posibile de limitare a pagubelor, pe seama asiguratorului si in limita sumei asigurate, de pastrare a bunurilor calamitate, sa instiinteze in scris societatea de asigurare asupra producerii evenimentului asigurat intr-un termen bine precizat prin contractul de asigurare, sa instiinteze in caz de incendiu sau explozie organele de politie sau pompieri cele mai apropiate. 
 
Daca prin nerespectarea acestor obligatii de catre asigurat s-ar putea produce pagube la bunul asigurat, sau paguba existenta s-ar putea marii, societatea de asigurare poate denunta contractul de asigurare chiar fara restituirea primelor de asigurare achitate sau poate refuza despagubirea ca urmarea a producerii pagubei.

Mecanismul asigurarii si suma asigurata


Mecanismul asigurarii – comporta anumite aspecte caracteristice referitoare la: modul de incheiere al asigurarii, suma asigurata, prima de asigurare, obligatiile partilor contractante. 
 
Asigurarea cladirilor si constructiilor se incheie la solicitarea persoanei fizice si juridice, pe baza declaratiei de asigurare, respectiv a contractului de asigurare. Durata asigurarii este de un an, dar la cerere asigurarea poate fi incheiata si pe perioade mai reduse de timp (cel putin 3 luni), sau mai mari de timp (cel mult 5 ani). 
 
Suma asigurata – se stabileste prin negociere intre asigurat si societatea de asigurare, in baza declaratiei de asigurare, dar tinand seama de valoarea din nou a bunului asigurat (valoarea de inlocuire diminuata cu uzura) in momentul asigurarii. 
 
Suma asigurata se poate stabili astfel : 
– pentru cladiri si constructii, separat pentru fiecare cladire sau constructie in parte, precum si pentru fiecare obiect de muzeu sau expozitie, lucrare de arta, etc. 
– pentru bunurile ce reprezinta continutul cladirilor si constructiilor (mijloace fixe si circulante) global, pentru toate bunurile din aceeasi grupa prevazute in tariful de prime sau separat pentru fiecare bun ori pentru unele bunuri din aceeasi grupa prevazute in tariful de prime. 
 
In cazul asigurarii unor platforme industriale, combinate, uzine, etc. Pentru stabilirea sumei asigurate se impune efectuarea unei inspectii de risc de catre organele de specialitate. Prin inspectia de risc pot fi identificate informatii referitoare la: natura si structura bunului asigurat, la argumentarea sumei asigurate, distincte pentru cladiri si constructii respectiv pentru continutul acestora, la obiectul de activitate, natura riscurilor, date statistice cu privire la rata daunei intr-o anumita perioada de timp.